Načini isporuke i plaćanja

ISPORUKA   ROBE
  • Roba  se  preuzima  u  centralnom magacinu ili  nekom  od  magacina  prodavca
  • Brzom  poštom
  • Isporukom  na  adresu  kupca
NAČIN  PLAĆANJA
  • Nalog  za  uplatu
  • I ostala  sredstva  plaćanja  koje  dopušta  zakonodavni  sistem  Republike  Srbije